Gyöngyös

Gyöngyösön, az Észak-nyugati városrészben (Duranda) a komplex-telepprogram 2014. április 1-én kezdődött, melyet még az előző évben elindított Jelenlét program alapozott meg. A program célja a Durandán szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő mintegy 150 család társadalmi felzárkózásának segítése.

Többféle szolgáltatást nyújtunk az itt élő embereknek, a felnőttek számára pszichológiai tanácsadást, jogi tanácsadást, adósságkezelési tanácsadást biztosítunk. Baba-mama klub keretében van arra lehetőség, hogy a kisgyermekes anyukák védőnőkkel találkozhassanak, és egyben erősítsék szülői szerepeiket. A családokkal folytatott szociális munka során közösen készültünk fel a 2015-ben elinduló alapkompetenciákat fejlesztő, valamint a négyféle szakmai tudást adó képzésekre. A program keretein belül nyílik lehetőség arra, hogy 15 főt betanított kőműves és festő, 15 főt kerti munkás, 15 főt betonelemgyártó és szintén 15 főt hulladékválogató képzésbe vonjunk be. A képzések végeztével 15 fő védett foglalkoztatására, majd 5 fő további nyílt munkaerő-piacon való foglalkoztatására kerül sor.

2014-ben közel több mint 200 ügyfélnek nyújtottunk szociális szolgáltatásokat.

Emellett kiemelten foglalkozunk a gyerekekkel, fiatalokkal, számukra folyamatosan szerveztünk programokat, nyáron gyermek játszóházat működtetünk, tanoda jellegű szolgáltatásunknak köszönhetően a programba bekapcsolódott gyermekek közül mindenkinek sikerült a nyári pótvizsgán teljesíteni az elvárt minimumot. A program kezdetétől foglalkozunk a gyermekek korrepetálásával fejlesztő pedagógus közreműködésével. Szeptembertől elindítottuk dohányzás-, alkohol-, és drog-prevenciós tevékenységünket. Együttműködési megállapodás keretében hetente egyszer sportolni visszük a gyerekeket a Máltai Kereskedelmi Szakközépiskola tornatermébe. Több alkalommal szerveztünk kirándulást, családi napot, kutyaterápiát. Minden alkalmat megragadtunk, hogy közösségi programokat szervezzünk a helyi lakosoknak jeles napok alkalmával.

Munkánkat nem elszigetelten végezzünk, több helyi civil szervezettel közösen valósítottunk meg programokat, valamint együttműködünk a gyermekjóléti, szociális ellátórendszer intézményeivel, iskolákkal, óvodákkal, egészségügyi intézményekkel, az önkormányzattal, a rendőrséggel és egyéb hivatalokkal, hatóságokkal.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Máltai csoporttal, részt vettünk almaosztásban, és Karácsonykor cipős doboz adományokat osztottunk a rászoruló gyermekek körében.

A Segítőházban idősávokba strukturáltuk a fejlesztést, a szabadidős programokat, rendezvényeket, mivel tavaly ősszel elindult egy bővítő beruházás, egyelőre kis helyen kell többféle programot szerveznünk, és emellett a családokkal folyó estmunkának is teret biztosítanunk.