A Jelenlét országszerte

A Jelenlét program a szegény- és cigánytelepeken, a mindentől elzárt aprófalvakban hiánypótló szolgáltatásokat tesz elérhetővé. A szociális, oktatási és lakhatási támogatás, a közösségfejlesztés és a munkahelyteremtés köré szerveződő tevékenységek célja a halmozott hátrányokat csökkentő, a kirekesztettséget oldó, többirányú segítségnyújtás, mára már tucatnyi helyen országszerte.

Ezen az oldalon négy kiemelt helyszínről láthat egy-egy nagyjából tíz perces multimédiás bemutatást. Ha bővebben érdekli egy helyszín, a videók alatt talál linket további információhoz és képekhez. A Jelenlét program összes további helyszínét az oldal aljára görgetve találja meg!

Pécs, György-telep

A György-telepi teleprehabilitáció szakmai programja egymással összefonódó részekből áll. Alapja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának szakmai munkája és Györgytelepen 7 éve folyó munka tapasztalatai.

További információ és képek a pécsi programról

Monor, Tabán

Monoron a Tabán Integrációs Modellprogram működési területén az összlakosság 520 fő, ez 135-140 családot foglal magába. A korábbi évekhez képest 60-80 cigánycsaládról beszéltünk. A családok számának növekedése nem egyenesen arányos a háztartások számának növekedésével, abban számottevő változás nem történt.

További információ és képek a monori programról

Tarnabod

Tarnabodon tíz éve kezdődött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja. Induláskor kilencszáz ember élt a faluban, ahol a lakosság több mint kilencven százaléka roma. A településen semmilyen gazdasági tevékenység nem zajlott, az iskolából kikerült gyerekek esélytelenül váltak munkanélkülivé, amikor pedig a buszjáratok is megszűntek, Tarnabod egy láthatatlan falakkal körbezárt börtönné vált.

További információ és képek a tarnabodi programról

Veszprém, torony

A program 2009 áprilisában kezdődött, egy minden segítséget nélkülöző, szegregátumnak, sokak által gettónak minősített toronyépületben Veszprém ipari területén. Lakóinak száma ekkor 127 fő volt, ma meghaladja a kétszázat. A program célja az épület és közösségi rehabilitáció, adósságkezelés, a ház éltének normalizálása. E célok mindegyikében a program nagy haladást ért el.

További információ és képek a veszprémi programról

További helyszínek

Barcs telep

A barcsi cigánytelepen, 2013 nyarán kezdtük meg a munkát. A településrészen közel 1400 fő él, a gyerekek száma, 450 körül van, a legnagyobb problémát a munkanélküliség jelenti, valamint a településrész elhanyagoltsága a városvezetőség felől. A programok többsége a városban van, még a szórólapok sem jutnak el a településrészre. Jellemzően az ott élők is érzik ezt. Az itt lakók többsége, igyekszik rendben tartani házaikat, a szegénység azonban érezteti hatását. A megkezdett munkát a rendszeres játszások, a családokkal való személyes kapcsolatok jellemzik.

Erk

A Szeretetszolgálat Erk községben Közösségi Házat, befogadó falu programot és nevelőszülő hálózatot működtet. A Közösségi Házban folyamatosan működik a Mikka-Makka Gyerekház, NRSZH finanszírozással.

Esztergom, Sátorkői utca

Az esztergomi Sátorkő utca három házsorból áll, harmincnégy lakásban több mint százhuszan élnek, döntő többségük bérleti szerződés nélkül lakja az önkormányzati ingatlanokat.

Gyöngyös

Gyöngyösön, az Észak-nyugati városrészben (Duranda) a komplex-telepprogram 2014. április 1-én kezdődött, melyet még az előző évben elindított Jelenlét program alapozott meg. A program célja a Durandán szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő mintegy 150 család társadalmi felzárkózásának segítése.

Gyulaj

Gyulaj azon kevés települések közé tartozik, ahol a projektetek tudatosan, egymásra épülve tervezik és valósítják meg. Az első lépés a komplex beavatkozásban a „mélyszegénységes program” volt („Közösséget a jövőért!”), melynek célkitűzése az volt, hogy a közösségi programokon keresztül kialakuljon egy együttműködésen alapuló bizalmi viszony, ami megkönnyíti az egyének elérését, az egyéni igényekre szabott szociális munkát. Jelenleg két szociális tartalmú program is zajlik a településen, ami lehetővé tette egy gazdasági program elindítását is.

Hirics

Hirics község Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségén belül található. A településen 270 fő az állandó lakos, ebből 85 fő 18 éven aluli. Ez a szám folyamatosan nő, a település fiatalodó, a roma lakosság aránya 80%.

Kadarkút

A kadarkúti-nagybojom kistérségben Kadarkút, Dózsa utca 43. alatt 2012 novembere óta folyamatosan működtetünk és a helyi adottságoknak megfelelően fejlesztünk egy közösségi házat. Az adott szegregátumban 37 család él, ez közel 150 főt jelent. Ezek közül a 0-18 éves korú gyermekek száma 60, a felnőtteké közel 90.

Miskolc, Avas

A Jelenlét programok módszertanát követve Miskolcon az Avas lakótelepen három helyszínen van jelen a Szeretetszolgálat. A 2014 szeptembere óta létrehozott közösségi tereket a lakók által választott célterületen működtetjük, a Felsőruzsin körút és a Hajós Alfréd utca által határolt tág körben kerültek látókörbe az ott élő lakók. Hasonló módszertan alapján, de mégis más megközelítésben további két szervezet is dolgozik a területen, más lépcsőházakat érintve, konzorciális együttműködés keretein belül.

Miskolc, Lyukóvölgy

2014 áprilisában indult el a Máltai Jelenlét Program a Gulyakúti Közösségi Házban. A programot Tanoda jellegű foglalkoztatással, gyerekház jellegű Baba-mama Klubbal és egy Ifjúsági iroda működtetésével kezdtük el. Az iskolai nyári szünet adta lehetőséget kihasználva a gyerekek és fiatalok becsalogatása a házba könnyen ment, hiszen a völgyben semmiféle szolgáltatás nem érhető el, ezek hiánypótlását a Közösségi Ház hivatott betölteni

Tarnazsadány

A Dél-Hevesi Kistérség egyik legdélebbi települése Tarnazsadány. Lakossága 1287 fő, melynek 75-80 százaléka roma származású. Oktatási intézményei közül a közel múltban felújított óvoda, amely dinamikusan fejődő, ahol évről-évre egyre több a gyermek. Jelenleg 73-an járnak kisebb-nagyobb rendszerességgel. Az általános iskola 136 diákja közül mindenki halmozottan hátrányos helyzetű. Különös figyelmet és rendszeres támogatást igényelnek a tanulók és családjaik.

Táska

Rövid lazítás után immár második éve, hogy újra jelen vagyunk Táskán, ebben a 440 fős somogyi falucskában. Egyikünk részmunkaidőben, szeptembertől egy másik kolléganő pedig kulturális közfoglalkoztatottként próbálja elősegíteni az integrációt, elsősorban szociális, oktatási és közösségi szinten.

Tatabánya

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatabánya Mésztelepen és Hatos telepen 2013-ban indított Jelenlét Programot, célja megyei jogú város peremkerületeiben található két – szegregátumként meghatározott – telepen élő emberek segítése a szociális munka eszközrendszerével.