Monor, Tabán

Mi a siker mértékegysége, ha egy romatelep felzárkózása a cél? Mekkora utat kell bejárnia egy kirekesztett embernek, hogy érkezéskor elfogadják őt a többiek? Mire lehet elég tíz év szociális munkája egy szegregált telepen? Ezekre a kérdésekre rendszerint nincsenek rövid válaszok, csak szakmai programok hosszú leírásai. A Máltai Szeretetszolgálat monori romatelepen zajló missziója azonban kivételt jelent, tíz év sokrétű és szerteágazó munkájának eredményei ugyanis egy mondatban összesíthetők: a telepen megszűntek az iskolai bukások.

A Szeretetszolgálat 2004-es megjelenése előtt jellemző volt, hogy a telepen élő gyerekek sokszor már az alsó tagozatban kibuktak az osztályból, áthelyezték őket a kisegítő iskolába, majd egy-két éven belül kikerültek az oktatási rendszerből. Tizenévesen családot alapítottak, harmincévesen nagyszülők lettek, tanult szakma és hivatalos munkaviszony nélkül egyik napról a másikra élték életüket. A máltai Jelenlét program egymásra épülő elemeinek talán legfontosabb eredménye, hogy ezt a folyamatot sikerült megszakítani: a telepen élő gyerekek ma már nem buknak meg az iskolában, nem szakadnak le a máshol élő kortársaiktól. A tizenévesek nem családot alapítanak, hanem középiskolába járnak és szakmát tanulnak – sőt, ma már diplomás fiatal is akad a monori romatelepen.

Életképek Monor Tabán nevű romatelepéről, ahol évek óta fut a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja. Fotó: MMSZ/Hajdú D. András

A Jelenléten alapuló program a szociális munka széles eszköztárát vonultatja fel. Legújabb eszköze a labdarúgás, és a közös zenélés. A közösségszervező eszközzé vált labdarúgással a legproblémásabb, korábban mindent elutasító fiatalokat is sikerült bevonni a közös munkába. A 2013 őszén alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sport Egyesület szervezet kereteket és célt adott a labdarúgásnak, a monori romatelep csapata az NB II-es futsal bajnokságban játszik.

Ugyancsak Monorról indult a közös zenélésen alapuló Szimfónia Program. A zenekarba nem a zenélni tudó gyerekek, nem is a kiválasztott tehetségek kerülnek be, hanem mindenki, aki csak szeretne. A gyerekek kötelezettségektől mentesen, együtt tanulnak, és már a kezdetektől sikerélményeket élnek át. A közös zenélés során javulnak a képességeik, megtanulnak összpontosítani, célokért küzdeni. Míg korábban valami rossz cselekedettel tűnhettek ki a többiek közül, most a zenekarban mutathatják meg, hogy ők is különlegesek.

Tíz év intenzív és következetes szociális munkájának eredményeképpen a bukott gyerekeket összegyűjtő kisegítő iskolából eltűntek monori romatelepről érkező gyerekek. Ők már nem szüleik sorsát öröklik és örökítik tovább.

Életképek Monor Tabán nevű romatelepéről, ahol évek óta fut a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja. Fotó: MMSZ/Hajdú D. András
Monoron a Tabán Integrációs Modellprogram működési területén az összlakosság valamivel több, mint 500 fő, ez 135-140 családot foglal magába. A korábbi évekhez képest 60-80 cigánycsaládról beszéltünk. A családok számának növekedése nem egyenesen arányos a háztartások számának növekedésével, abban számottevő változás nem történt. A program elemeink a Nyitnikék Biztos Kezdet Gyermekház, a Tabán Tanoda, a Szimfónia program, a foci program (MMSZ SE), a bio brikett program és a Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat.

A Nyitnikék Biztos Kezdet Gyermekház

A heti és a havi teamek megtartása a partnerekkel. Szervezünk szülői teameket, ahol a szülők is beleszólhatnak a gyerekház programjaiba. Rendszeres családlátogatások.

A közmunka programon keresztül főállásban alkalmazunk egy anyukát, akinek a gyerekei a gyerekházba jártak és jelenleg ovisok. Havonta egyszer a mentori látogatáshoz is kapcsolódik szakmai megbeszélés, ezeknek a témáját az aktuális ügyek adják, valamint az EMET-tel és az NRSZH-val való együttműködés. A Tesz-Vesz óvoda vezetője szülői értekezletet tartott a helyi telepi szülőknek.

Életképek Monor Tabán nevű romatelepéről, ahol évek óta fut a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja. Fotó: MMSZ/Hajdú D. András
Havi rendszerességgel továbbra is gyermekorvosi előadásokat tart a Gyerekházban az MMSZ önkéntes doktornője (dr. Madarasi Anna a János kórház gyermekosztályának főorvosa) a járványokról, hasfájásról, gyermekbetegségről, aktuális problémákról. Az előadások célja a prevenció, a tudatos szülővé válás elősegítése, ismeretek elsajátítása.
Havonta védőnői tanácsadást is szervezünk. A telepi védőnő Fodor Csilla vezetésével, aki Biztos Kezdet partnerünk. A tanácsadás egyénileg és csoportosan is történik. A gyerekház munkatársak szükség esetén átbeszélik a védőnővel a krízis helyzeteket, kimegyünk a családokhoz.
Az önkéntes pszichológusunk dr. Manulek Zsuzsa havi rendszerességgel tart a szülőknek beszélgető köröket, melyek témái főként a gyereknevelés, a kommunikáció, az ünnepek, hagyományok. Lehetőség van az egyéni, segítő beszélgetésre is a pszichológus nővel. A helyi katolikus plébános vezetésével a hit és az erkölcs, az egymásra figyelés, egymás segítése témakörében hetente zajlanak szülői fórumok, beszélgető körök. A szülők számára biztosított szolgáltatások között említhető a mosási lehetőség, a főzési alkalmak.

Monor, Tabán - MMSZ Jelenlét program

Programjaink közül néhány: a Tropicariumban és az állatkertben voltunk, farsangi mulatság. Közös Húsvéti ebéd, családi hajókirándulás, gyermeknapi rendezvény. Tamás atya (Paszternák Tamás) a helyi katolikus plébános 2 heti rendszerességgel erkölcsi és hitébresztő beszélgetéseket tart szülők részére. „Bohócok a láthatáron” nagysikerű nevettetői, ezt a programot is a Tesz-Vesz ovival közösen rendeztük, ahol a telepről közel 50, az oviból több mint 100 gyerek, az iskolából is 30 kisiskolás vett részt, a ZÉRÓ GRAVITÁCIÓ című előadáson való részvétel. Az előadásra 55 szülő és gyermek tudott eljönni. Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekházban.

A Tabán Tanoda program

A tanodai programunkban azok a tanulók, akikkel foglalkozunk nagymértékben javítottak tanulmány eredményeiken. Csökkent a bukások száma, ugyanakkor nőtt a továbbtanuló diákok aránya. Fejlődött a gyerekek szociális kompetenciája, kevésbé agresszívak, jobban betartják a társadalmi normákat. Kevesebb az iskolai lemorzsolódás és csökkent az igazolatlan hiányzások száma. Szüleik a folyamatos családlátogatások, mentorálások hatására tudatos szülőként kezdtek viselkedni. Eljárnak a szülői értekezletre, partnerként lépnek fel az iskolában. Előző évben elballagott tanulóikat után követjük, szükség esetén segítséget nyújtunk számukra.

Monor, Tabán - MMSZ Jelenlét program

Ezen kívül tematikus programokat szerveztük melynek keretében biztosítottuk a tavaszi és őszi szünet hasznos szabadidő eltöltését és az évközi jutalmazás, motiválás eszközeként is éltünk a lehetőséggel. Ennek keretében voltunk állatkertben, közlekedési múzeumban, kalandparkban, moziban, Mini Cityben, játszótéren, fagylaltozni, tudományos és zenés előadásokon, kiállításon, strandon, budapesti városnézésen idegenvezetővel, hajókirándulás, Tropicárium látogatás stb. Tanodás gyermekeinknek a 3. éve van lehetősége bekapcsolódni az Élményakadémia Egyesület Tőlünk Nektek programsorozatába.

Az tanodánkban indulásunkkor vállalt indikátorban 10 együttműködő partner helyett 20 aktív együtt működést tudunk felmutatni. Tanodák közül 5 Tanodával aktív az együttműködésünk és kapcsolatot tartunk a Bátonyterenyei Tanodahálózattal. Sikerességünket tükrözi, hogy a TKKI meghívására részt vehettünk a Tanoda fókuszcsoport munkájában.

Kiemelt együttműködő partnerünk a Kossuth Lajos Általános Iskola, ahova a tanulóink járnak. Az iskolával mindennapos kapcsolatban vagyunk. Együttműködésünk minőségét mutatja, hogy Igazgató Úr meghívta a tanoda szakmai vezetőjét félévi értekezletükre, amelyen egyetlen külsősként vehetett részt. Számtalan esetben hospitálunk és tartunk esetmegbeszélést a gyerekek érdekében.

A pályázati finanszírozás hamarosan lejár, azonban nagyon fontosnak érezzük ezt a programot, így alapszolgáltatásként, jóval szűkebb működési keretek között szeretnénk tovább működtetni. Ahhoz, hogy a pályázat ideje alatt bevált pedagógiai magas minőségű szolgáltatást továbbra is biztosítani tudjuk külső támogatásra van szükségünk.

A Szimfónia Program

Átlagosan 20-25 gyerek vesz részt a programban. 6 zenetanár biztosítja a gyerekek tanítását. A hangszerek nagy része bérelt, bár jó néhány adomány hegedűvel bővült a hangszer tár.

Monor, Tabán - MMSZ Jelenlét program

Igyekeztünk a telepi program részévé integrálni a programot, mely az idei évben be fog érni. A zene tanárok lelkesek, alkalmazkodóak. A zenélő gyerekek magaviseletével kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapunk az általános iskolából.

A telepen a hangszer egy értékes eszközzé vált, maga a zenélés pedig értékes tudássá. Pozitív élményt nyújt a gyerekek számára, a szülőket pedig büszkésséggel tölti el.

Gyermekeink évente átlagosan 15 koncerten vesznek részt. A program hozza hozzáfűzött reményeket. Jelenleg új életszakaszban, ismét megújulás előtt állnak. Reményeink szerint az idei évben teljes integrálódik a zene a programba és a gyerekek fejlesztése az idei tapasztalatoknak megfelelően fog tovább alakulni.

Sportegyesületet

A sport ebben a speciális környezetben mindenképen fontos és nélkülözhetetlen. A nehezen kezelhető, energiában gazdag fiatalok és gyerekek számára lehetőséget kell nyújtanunk a hasznos szabadidő eltöltésre, annak érdekében, hogy ne a destruktív magatartást válasszák. A sport és a szociális tevékenység két eltérő műfaj, de bízunk benne, hogy az idő múlásával beváltja a hozzáfűzött remények, melyek első jeleni már most is észlelhetőek.

Monor, Tabán - MMSZ Jelenlét program

A jelenleg is működő sportegyesületünk egy tanodai kezdeményezésből nőtte ki magát NB II.-es csapattá. A tanodába járó fiatalok a lecke elkészítése után az esti, hazatérést jelölő időpontig a grundon fociztak. Csoki, a tanodában szociális munkásként dolgozó telepi fiatal – volt roma válogatott, állami gondozott fiú- tervszerű, folyamatos edzésmunkába kezdett a gyerekekkel. Rövid időn belül több korcsoporttal is foglalkozott. Az eredmények hamar igazolták, hogy versenyszerű sportra is érdemes gondolni. Ennek a versenyszerű tevékenységnek a feltétele a hivatalos keretek között működő sportegyesület.

Bio-brikett szárító, földművelés

Egy új lehetőség adódótt egy későbbi foglalkoztatással kapcsolatos program elindítására. Ennek része a BME hallgatók és az amerikai nagykövetség Fulbright pályázata által tavaly épült bio-brikett üzem, illetve a Dr. Zöldi Lajos állatorvos által felajánlott földterületen való önellátó gazdálkodás, mely a tavalyi évben 4 család ellátását biztosította, 24 féle zöldséget termesztettek, segítettünk nekik a tartósítás és tárolás elsajátításában.

Monor, Tabán - MMSZ Jelenlét program

A megtermelt mennyiség a tél folyamán a munkálatokban részt vevők között került szétosztásra. A következő évre 20-25.000 db brikett előállítása a cél, amelyet a következő télen már a telepi családok fűtésre használhatnak.

Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat

A jogszabályban meghatározott diagnóziskódok tekintetében, legtöbbször az alkoholizmussal találkozunk. 18-35 év közötti korosztály estében gyakrabban fordul elő cannabis származékok használata. A telepi körülmények között pedig a nyugtatók és altatók használata is gondot okoz néhány esetben. Illetve ha ezeket a szereket alkoholfogyasztás mellett alkalmazzák.

Intézményünk a tavalyi év elején hivatalosan is elfoglalhatta új működési helyét. A szolgáltatás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonában lévő épületében- amit a Szeretetszolgálat saját forrásából vásárolt meg- kap helyet. Az épület a 2200 Monor, Kisfaludy utca 50. szám alatt áll. Gondozottaink nagy része a monori cigánytelep, szegregált környezetéből kerül ki, keres fel minket. Havonta 3 keddi alkalommal tartunk csoportfoglalkozást, melyek önkéntesen látogathatóak gondozástól függetlenül. Második kedden tavasztól-őszig közösségi kiskertet műveltünk az intézmény udvarán található kertben.

Harmadik keddenként igény szerint film klubot vagy kézműves foglalkozásokat vagy tematikus prevenciós, felvilágosító beszélgetéseket, programokat tartunk. Mivel a szenvedélybetegség gondozottjaik körébe súlyos anyagi nehézségekkel párosul, ezért hónap végén „hogyan főzzünk okosan” foglalkozást tartunk. Ezen alkalommal egyszerű, olcsó ételek elkészítését, házi praktikákat, a közösségi kiskert terméseinek feldolgozását, tartósítását sajátíthatják el.

Együttműködési kapcsolatunk van a monori Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, a monori Szakorvosi Rendelőintézet, Pszichiátriai Gondozó Intézetével. A rendőrség illetékes munkatársa prevenciós előadás céljából látogat el hozzánk, illetve Paszternák Tamás katolikus pap heti rendszerességgel várja intézményünkben a hozzáforduló ellátottainkat.

A tavalyi év folyamán ismét felvettük a kapcsolatot szakmai együttműködés céljából a városban lévő szenvedélybeteg ellátással foglalkozó intézményekkel, szervezetekkel. A Magyar Kékkereszt Egyesület Református Iszákos Mentő Misszióval és a városi Gondozási Központtal. A RIM csoportfoglalkozásaink több alkalommal is részt vettünk, illetve ők is meglátogatták intézményünket és nyílt programunkat. Az ellátottak esetében előfordult delegálás.

Kisfilm a monori programokról

Képek a Tabánból

A multimédiás anyagok és a fényképek a Jelenlét programmal kapcsolatos tudósításokban szabadon felhasználhatók. A felhasználás feltételeiről részletesen