Pécs, György-telep

A György-telepi teleprehabilitáció szakmai programja egymással összefonódó részekből áll. Alapja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának szakmai munkája és Györgytelepen 7 éve folyó munka tapasztalatai.

A projekt keretében 5 szociális munkás dolgozik 6-6 családdal, folyamatosan segítve figyelemmel kísérve egyéni fejlődésüket. Kapcsolatot tartanak a többi programelem munkatársaival hálózatot alkotva.

MMSZ Jelenlét - Pécs, György-telep

A program részei: 1. Családi mentorok hálózata, 2. Tanácsadások, 3. Klubok, 4. Műhelyek, 5. Akciók, 6. Oktatás, nevelés, 7. Képzés (TKKI), 8. Társadalmi integráció, 9. Foglalkoztatás (Munkaügyi Központ), 10. Beruházás (ERFA), 11. A szakmai munka minőségbiztosítása.

MMSZ Jelenlét - Pécs, György-telep | Fotó: MMSZ/Hajdú D. András

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja működteti a családi mentorok hálózatát, akik a családkísérésért, a klubok, tanácsadások, akciók lebonyolításáért felelnek és segítik az egyéni fejlesztési programokban rögzítettek megvalósulását, így alapját és garanciáját jelenti a többi programelem megvalósulásának. Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolítása is a Szeretetszolgálat feladata. A projekt a Jelenlét Ház (e programban: Csillag Szolgáltató Pont) kertjének kialakításához egy féltető építésével és kerti játékok beszerzésével járul hozzá.

A program sajátosságai

  • Az önkormányzat csak a Szeretetszolgálat szakembereivel együttműködve vállalta a projekt megvalósítását.
  • A projekt tervezés a Jelenlét programok tapasztalataira épített.
  • A költségvetés arányai eltérnek az országosan tapasztaltaktól a szociális munka javára.
  • Nincs menedzsment költség a programban, mert Pécs városa önerőként magára vállalta a szakmai vezető és a menedzsment bérköltségeit a forrás minél hatékonyabb felhasználása érdekében.

A György-telep multimédiás kisfilmje

Fotók a György-telepről

A multimédiás anyagok és a fényképek a Jelenlét programmal kapcsolatos tudósításokban szabadon felhasználhatók. A felhasználás feltételeiről részletesen