Veszprém, Torony

A program 2009 áprilisában kezdődött, egy minden segítséget nélkülöző, szegregátumnak, sokak által gettónak minősített toronyépületben Veszprém ipari területén. Lakóinak száma ekkor 127 fő volt, ma meghaladja a kétszázat. A program célja az épület és közösségi rehabilitáció, adósságkezelés, a ház éltének normalizálása. E célok mindegyikében a program nagy haladást ért el.

Az épület mára biztonságos és akadálymentes: a lépcsőházi nyílászárók cseréje, lift építése, villamos fővezeték cseréje, tetőszigetelés, új szennyvízvezeték kiépítése, fűtés bevezetése az épület négy szintjében – növeli a lakók életminőségét, az épület állagában jelentős változást hozott.

Veszprém, Magasház

A program fontos eleme a házban élő emberek közösségé szervezése, környezeti és életmódbeli tudatosságának fejlesztése. Az első házbeli „népszámlálás” eredménye 127 ott élő, közülük 27 gyermek volt, 58 háztartásban. Jellemző volt az egy, illetve két fős háztartás. Mára főként a „máltás” (önkormányzati bérlőkijelölésű) lakásokba költözőknek köszönhetően növekedett a családok és gyermekek száma.

A program kezdetekor megfigyelhető volt a lakók rossz lelki állapota, pesszimizmusa, zárkózottsága. A javuló közállapotok és a folyamatos kommunikáció, közösségi programok eredményeképpen megindult a közösségé formálódás, az önkéntesség.

Veszprém, Magasház

Az adósságkezelés egyrészt a társasház adósságainak csökkentése, a fizetések rendszeressé tétele, másrészt a lakók felhalmozott adósságainak személyre szabott rendezése. A ház 15 millió Ft-tal tartozott az E-on felé, ezért szűnt meg a fűtés a házban. Ennek felét az áramszolgáltató elengedte, a fennmaradó részt a ház részletekben fizeti. A kommunális hulladékot szállító szolgáltató felé a 6 millió Ft. tartozás felét kell részletekben fizetni, az vízdíj elmaradás egyösszegű kifizetésre került. A közös költség fizetési hajlandóság lényegesen javult. A Szeretetszolgálat minden lakásán előrefizetéses árammérő van, s ez a lakók közt is egyre népszerűbb, megelőzhető az eladósodás, valamint a régebben felhalmozott adósság kezelésére is jó módszer. A ház működése fenntartható.

Veszprém, Magasház

A program teljes ideje alatt a Máltai Szeretetszolgálat többségi tulajdonossá lett a társasházban, a tulajdoni hányad 54%. Az épület rehabilitációján kívül a saját tulajdonú ingatlanok fejlesztése folyt az elmúlt időszakban. A harmadik szinten működik a Rehabilitációs Célú Átmeneti Szállás, mely a veszprémi hajléktalanellátás részét képezi 2011.június 1. óta. A második emeleten 150m2 alapterületű közösségi tér került kialakításra a teljes lakóközösség részére. Felnőtt és gyermek rész, mosókonyha, fürdő, teakonyha szolgálja a rászorulók szükségleteit, valamint itt működik egy szociális és egészség pont. A megvásárolt 48 lakásból 15 felújítása fejeződött be, ebből 10 -ben önkormányzati bérlőkijelölésű lakó lakik. Legújabb fejlesztés a tanterem, gyermekek részére korai fejlesztő szoba, kisebb szociális pont a 4. emeleten, az épület előtti játszótér.

A program a Máltai Szeretetszolgálat saját erejéből, adományokból, pályázatokból került finanszírozásra.

Multimédiás film a magasház átalakulásáról

Fotók a veszprémi magasházról és lakóiról

A multimédiás anyagok és a fényképek a Jelenlét programmal kapcsolatos tudósításokban szabadon felhasználhatók. A felhasználás feltételeiről részletesen.