Táska

Immár második éve, hogy jelen vagyunk Táskán, ebben a 440 fős somogyi falucskában. Egyikünk részmunkaidőben, egy másik kolléganő pedig kulturális közfoglalkoztatottként próbálja elősegíteni az integrációt, elsősorban szociális, oktatási és közösségi szinten.

Egyik legelőremutatóbb kezdeményezésünk volt, hogy elindítottunk egy „minitanodát”. Mini, mert csupán hat alsós leányka jár rendszeresen, de az eredmények már néhány hónapos működés után is látszottak: összeszedettebb munka, magabiztosabb tudás, jobb jegyek, ámuló tanító nénik. A tervünk, hogy a falu hagyományos ünnepein (legközelebb húsvétkor, majd Márton napon és karácsonykor) az óvodások mellett már mi is adjunk majd egy kis műsort. A termet, amit az önkormányzat jóvoltából jelenleg a tanoda és egyéb rendezvények céljára használhatunk (a tulajdonképpeni kultúrházat) tavasszal elfoglalják az óvodások (felújítási munkák kezdődnek az óvoda épületében), vagyis nyáron, ősszel biztosan kiszorulunk onnan. A jelenleg futó programok folyamatossága miatt nagyon fontos és sürgető feladatunk, hogy alkalmas helyet találjunk.

Fontosnak tartjuk a fiatal anyukák, a kisgyermeket nevelők gondozását, összefogását. A faluban nyolc-tíz olyan kisgyermek van, akik még nem járnak óvodába. Nekik és édesanyjuknak szervezzük a baba-mama klubot, ami azonban sajnos igencsak változó intenzitással működik. Ebben az évben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy megszervezzük ezeket a találkozókat, ezáltal közelebb hozva egymáshoz a fiatal anyákat, praktikus tudást és némi magabiztosságot plántálva beléjük. A faluba új védőnő került, idővel őt is szeretnénk bevonni a baba-mama összejövetelek szervezésébe.

Az elmúlt évek során több alkalommal rendeztünk játszóházat, kézműves foglalkozást, melyek lebonyolításában jelentős segítséget kaptunk a Játszóbuszos kollégáktól, valamint önkéntesektől, közösségi szolgálatot végző diákoktól. A következő évben az eddigi kezdeményezéseink fenntartása mellett nagyobb súlyt szeretnénk fektetni a közösségépítésre, mert számos probléma gyökerét az összetartás, a közösségi gondolkodás hiányában látjuk.

Igyekszünk rendet tenni a bérlőkkel kapcsolatos ügyekben: az elmaradt közmű átírásokat, bérleti szerződéseket pótolni, a tartozásokat rendezni. Ez sajnos csak részben sikerült, maradt még tennivaló a következő évre is. A faluban több családnak segítettünk hivatalos ügyeik intézésében, adósságkezelés keretében két család lett védett fogyasztó, illetve náluk a szolgáltató felszerelte a kártyás mérőórákat. A vízszolgáltatást is szerettük volna az előre fizetős rendszerbe bevonni, erre azonban a szolgáltató egyelőre nem ad lehetőséget. Mind az adósságkezelés, mind a karitatív segélyezés tekintetében igyekeztünk a teljes faluközösségre kiterjedően gondolkodni és cselekedni.