Gyulaj

Gyulaj azon kevés települések közé tartozik, ahol a projekteket tudatosan, egymásra építve tervezik és valósítják meg. Az első lépés a komplex beavatkozásban a „mélyszegénységes program” volt („Közösséget a jövőért!”), melynek célkitűzése az volt, hogy a közösségi programokon keresztül kialakuljon egy együttműködésen alapuló bizalmi viszony, ami megkönnyíti az egyének elérését, az egyéni igényekre szabott szociális munkát. Jelenleg két szociális tartalmú program is zajlik a településen, ami lehetővé tette egy gazdasági program elindítását is.

Az első „civil” szociális munkás 2012 januárjában jelent meg a településen. A szociális munkás a TÁMOP 5.1.3-as program keretén belül dolgozott Gyulajon. Feladata elsősorban a közösségi programok megvalósítása mellett a szociális munka megismertetése volt. A településen előtte csupán heti 1 alkalommal voltak jelen a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, akik a HATÓSÁG embereiként voltak jelen a gyulaji emberek életében, így elengedhetetlen volt a szociális munka más oldalát is megismertetni a helyiekkel.

Lassan kezdetét vette a telepprogram. A településen dolgozó 1 fő szociális munkás mellé – a program keretein belül – újabb 4 fő szociális munkás, 3 fő fejlesztő pedagógus, 2 fő programszervező és 1 fő sportoktató is csatlakozott. Jelenleg 2 fő szociális munkás, 2 fő fejlesztő pedagógus és 1 fő programszervező dolgozik. A projektmenedzser és a szakmai vezető szintén szociális munkás végzettséggel rendelkezik. A településen dolgozó szakemberek munkáját elsősorban a szegregátum területén élőkkel való közös munka alkotja. Mivel Gyulaj önmagában is tekinthető szegregátumnak, és a szegregátumon belüli szegregátum sem különül el a település egészétől (sem fizikailag, sem társadalmilag) így az egész településen dolgoznak a szociális munkások.  A szakembereink a hét öt napján, napi 12 órában elérhetőek a településen, így biztosítva az intenzív jelenlétet. A szociális munkások a település központjában található Csillagházban (Balipap Ferenc Közösségi Ház) is fogadják az ügyfeleket, de legtöbbször a családoknál, a bevontak otthonában végzik a munkájukat.

A fejlesztéseken túl, szintén a közösségi házban valósulnak meg a nem formális oktatási, nevelési tevékenységek, az egyes tanácsadások, az egészségügyi programelemek, valamint a közösségfejlesztési tevékenységek is. A közösségi ház számos programmal áll az érdeklődők rendelkezésére, így egyaránt biztosít valamennyi korosztálya számára hasznos időtöltést: filmklub, internetezési és ping-pongozási lehetőség, kézműves foglakozások, hímző kör, játszóház. A közösségi ház hétfőtől szombatig tart nyitva, így biztosítjuk a teljes hozzáférést.

Elindult a Közösségi Tartósító Üzem és Módszertani Központ létrehozása Gyulajon elnevezésű projekt, ami elsősorban gazdasági program, de nem nélkülözi a szociális munkát sem, így a projektben szociális munkás is alkalmazásban áll, mely az a felismerés indokolt, hogy hátrányos helyzetű településen sem vidékfejlesztés, sem pedig gazdasági növekedés nem érhető el szociális munkás háttér nélkül.

A Szimfónia program, melynek egyik fő célkitűzése a hátrányos helyzetű településen élő gyermekek hangszeren történő tanítása, valamint a hátrányok leküzdése, konfliktusok és előitéletek csökkentése a zene eszközével. A Szimfónia program 20 gyermeket vont be a programba, akik rézfúvós hangszereken tanulhatnak.