Tatabánya

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatabánya Mésztelepen és Hatos telepen  indított Jelenlét Programot, melyet a következő évben már az E.ON Hungária Zrt. és Tatabánya Város támogatásával tudott működtetni.

A program célja megyei jogú város peremkerületeiben található két – szegregátumként meghatározott – telepen élő emberek segítése a szociális munka eszközrendszerével.

A telepi munka elsősorban szociális problémákra fókuszál, azonban a problémák összetettségére tekintettel az oktatás, a kultúra, a foglalkoztatás, az egészségügy területein is hatásokat gyakorol.

Célcsoport

A program célcsoportjára igen nagy diverzitás jellemző: a fiatalkorú anyáktól (ill. magzatuktól) a szerhasználó fiatalokon át, a munkajövedelem nélküli családokig, a fogyatékkal élő emberektől, a mozgáskorlátozottakon, vagy pszichiátriai problémában érintetteken át az egyedülálló nyugdíjasokig számos segítségre szoruló ember alkotja azt a közel 1200 fős populációt mellyel rendszeres kapcsolatban vagyunk. A célcsoportra legjellemzőbb leírás a generációkon átívelő jövedelmi szegénységből eredő depriváció.

A célcsoport tagjainak jelentős része roma származású.

Mindkét telep szegregátum, vagyis az itt élő aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50%. A foglalkoztatottsági mutatók színvonala minkét telepen jelentősen a városi átlag alatt marad. Mindez egy igen fiatal népességben látható. A 0-14 éves korosztályhoz tartozó a két telepen élő népesség közzel harmada. Ettől nem független, hogy az öregedési index a városi átlagtól jelentősen elmarad. Az idősek (60 év felettiek) száma és aránya objektíven sem magas.

Két fő főállású szociális munkás dolgozik a programban. Az egyéni esetmunka legtöbbször esetkezelés, tanácsadás, információ és segítségadás hivatali ügyintézésekhez, szociális ellátási jogosultságok érvényesítéséhez, lakhatási és foglalkoztatási ügyekben, vagy E.ON szolgáltatási problémák kapcsán; emellett az egyéni esetkezelések jelentős hányadában mentális segítségnyújtást végzünk.